Silver

ROBOT GRAPHIC ANALOG

Hodinky Analog náleží do modelové řady GRAPHIC, jež vzdává hold českému designu. Jejich dominantou je velký reliéfní číselník, kterému sekunduje výrazné pouzdro s decentními nožkami. Hodinky pohání švýcarský automatický kalibr G100 nové generace od našeho partnera Manufacture La Joux-Perret. Velký safírový průhled ve víku ukazuje strojek v jeho plné kráse. Vzhledem k osobitému designu hodinek jsme tentokrát zvolili řemínky z textilního eco-recyklovaného materiálu, které umožňují snadnou výměnu bez potřeby navštívit hodináře.

Nový model hodinek GRAPHIC ANALOG je poctou významnému českému grafikovi Jiřímu Rathouskému. Jeho typografie je silně spojena s orientačními systémy budov, sídlišť a pražské hromadné dopravy, tedy přesně tam, kde čas hraje důležitou roli.

Originální pojetí číselníku a ruček je dílem předního českého typografa Radka Siduna, který svůj design pojal jako průnik několika zajímavých zdrojů ze 70. let 20. století. Ačkoli je model ANALOG klasicky ručičkový, na první pohled vtipně připomíná digitální mechanické hodinky z doby před nástupem diodových a krystalových displejů. Další zdroj inspirace čerpá z pozoruhodného českého příběhu firmy Elektročas/Pragotron, která se stala jedním z průkopníků listových hodin a informačních tabulí s potištěnými překlápěcími destičkami, které si mnozí z nás ještě pamatují z nádraží, letišť a pražského metra.

The Analog watch is part of our GRAPHIC model range, that pays tribute to graphic design. The unobtrusive case with understated lugs provides a perfect background for the most prominent feature of the watch – the large embossed dial. The watch is powered by a new generation Swiss automatic calibre from our partner Manufacture La Joux-Perret. The case back newly features a large sapphire crystal which shows the caliber in its full glory. Given the distinctive look of the watch, we decided to use rubber or textile straps made from eco-recycled material which also allow for a quick and easy swap by the user.

The original concept of the dial and hands is the work of Radek Sidun, a leading Czech typographer who conceived his design as an amalgam of several inspiring sources from the 1970s. Although the ANALOG model is classically handed, at first glance it humorously resembles a digital mechanical watch from before the advent of diode and crystal displays. Another source of inspiration Radek Sidun drew on is the remarkable Czech story of the company Elektročas/Pragotron which became one of the pioneers of flip clocks and information boards with printed flip plates many may still remember from train stations, airports and the Prague underground.

Die Analog Uhr gehört zu der Modells-Serie GRAPHIC und repräsentiert eine Hommage an das Grafikdesign. Das dominierende Merkmal der Uhr ist das große geprägte Zifferblatt, das durch ein dezentes Gehäuse mit diskreten Bandanstößen ergänzt wird. Die Uhr wird nun von einem schweizerischen Automatikkaliber unseres Partners Manufaktur La Joux-Perret angetrieben. Ein neues Merkmal ist das große Saphirglas im Deckel, das das Uhrwerk in seiner ganzen Pracht zeigt. Aufgrund des unverwechselbaren Looks der Uhren haben wir uns diesmal statt für Textilarmbänder aus eco-recycelten Material entschieden, so kann man es leicht austauschen, ohne dass einen Uhrmacher aufsuchen muss.

Das ursprüngliche Konzept des Zifferblatts und der Zeiger stammt von Radek Sidun, führenden tschechischen Typografen, der sein Design als eine Verschmelzung mehrerer interessanter Quellen aus den 1970er Jahren konzipiert hat. Obwohl das Modell ANALOG klassisch gehalten ist, erinnert es auf den ersten Blick humorvoll an mechanische Digitaluhren aus der Zeit vor dem Aufkommen von Dioden- und Kristallanzeigen, von denen die ostdeutsche Ruhla Digital die bekannteste war.

Basic Edition

Základní řada

BASIS KOLLEKTION

You must have Javascript enabled to use this contact form.Pro odeslání zprávy je třeba povolit javascript v nastavení prohlížeče